NAGRADNA IGRA

NAGRADNA IGRA RIBN´CA TRAIL (SEJEM ALPE ADRIA)

  1. Sodelujoči

V nagradni igri Ribn´ca trail lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani RS, imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter davčno številko in so starejše od 18 let. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

  1. Način sodelovanja

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki 01.februarja 2020 od odprtja sejma do 14.ure  izpolnijo a) kupon, ki ga je mogoče dobiti na sejemskem prostoru ALPE ADRIA.
V nagradni igri sodelujejo le tisti, ki so pravilno izpolnili nagradne kupone in navedli zahtevane kontaktne podatke ter potrdili, da se strinjajo s pravili nagradne igre in so v času žrebanja prisotni na stojnici, kjer bo žrebanje potekalo. V kolikor nagrajenec ne bo prisoten, se mu nagrada pošlje po elektronski pošti, navedeni na kuponu.

  1. Potek nagradne igre

Nagradna igra bo potekala en dan, to je v soboto 01.02.2020 od odprtja sejma do 15.ure, ko bo žrebanje nagrajencev, na stojnici Občine Ribnica, dvorana B, prostor 48, v prisotnosti 3-članske komisije.
Organizator bo vse prejete in izpolnjene nagradne kupone oddal na zaprto zbirno mesto, kjer bodo shranjeni do žrebanja.

3.1. Podelitev 1. nagrade je darilni bon – plačana štartnina za Ribn´ca trail 2020 – trasa Ribež´na v vrednosti 40€. Med sodelujočimi bo 1 izžrebanec nagrajen.
3.2. Podelitev 2. nagrade je darilni bon – plačana štartnina za Ribn´ca trail 2020 – trasa Čebular´ce v vrednosti 35€. Med sodelujočimi bo 1 izžrebanec nagrajen.
3.3. Podelitev 3.nagrade je darilni bon – plačana štartnina za Ribn´ca trail 2020 – trasa Kuhavn´ce v vrednosti 25€. Med sodelujočimi bo 1 izžrebanec nagrajen..

Nagrade bodo podeljene tako, da jih bodo nagrajenci osebno prevzeli na stojnici Občine Ribnica ali jim bodo poslane po elektronski pošti, navedeni na kuponu.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna menjava nagrad. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo v kolikor bo to potrebno, organizatorju posredovali vse potrebne podatke.
Ob prejemu nagrade nagrajenec podpiše Izjavo o prevzemu nagrade.

  1. Nagradni sklad

V nagradnem skladu je 1 nagrada v vrednosti 40 evrov na posamezno nagrado.
V nagradnem skladu je 1 nagrada v vrednosti 35 evrov na posamezno nagrado.
V nagradnem skladu je 1 nagrada v vrednosti 25 evrov na posamezno nagrado.

  1. Plačilo akontacije dohodnine

Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Po 105. členu ZDoh-2 (Zakon o dohodnini),  nagrade in darila predstavljajo druge dohodke, od katerih je izplačevalec dolžan izračunati in plačati akontacijo dohodnine za prejemnika nagrade oz. darila, v kolikor nagrada presega 42€. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika nagrade.

  1. Uporaba posredovanih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči s prostovoljnim posredovanjem podatkov privoli v njihovo uporabo in obdelavo ter se s podpisom (na nagradnem kuponu) strinja, da ga organizator lahko obvešča o akcijah in novicah. Posredovane podatke bo organizator nagradne igre uporabljal, obdeloval in hranil skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

S podpisom na nagradnem kuponu sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se, če je nagrajen, njegovi podatki, ime in priimek, objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja (internet ipd.).

  1. Zasebnost in varstvo podatkov

Podatki, ki jih sodelujoči prostovoljno podajo organizatorju za potrebe izvedbe nagradne igre predstavljajo osebne podatke, ki so zakonsko varovani. Organizator bo v zvezi s tem vzpostavil zbirko osebnih podatkov, skladno z določbami Zakona o varovanju osebnih podatkov. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo spoštoval določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov. Podatke v sami zbirki osebnih podatkov bodo vodeni, uporabljeni, obdelani in hranjeni skladno s slovensko zakonodajo.

  1. Splošne določbe

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo.

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo s pravili nagradne igre, kar potrdijo tudi s podpisom na nagradnem kuponu.

Posamezni udeleženec lahko dobi le eno nagrado.

Pravila o sodelovanju v nagradni igri so od 29.1.2020 na voljo na spletni strani: http://ponosniposamezniki.si/, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.

Rezultati so dokončni, naknadna pritožba na komisijo organizatorja ni možna.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

  1. Ostale določbe

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje sodelujočega s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri oz. s podpisom ali soglasjem na nagradnem kuponu pristane na vse pogoje nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev. Hkrati se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani http://ponosniposamezniki.si/

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:
E-pošta: ponosniposamezniki@gmail.com, Telefon: 041 334 704         

Organizator: Športno društvo Klub ponosnih posameznikov, Gorenjska cesta 21, 1310 Ribnica.