RAZPIS TEKMOVANJA

ORGANIZATOR:
KLUB PONOSNIH POSAMEZNIKOV
GORENJSKA CESTA 21
1310 RIBNICA

KRAJ : RIBNICA
DATUM prireditve: sobota, 31.08.2019

RAZPISANE TRASE:

Naziv proge: KUHAVN’CA
Štart: 8.00 (Ribniški grad)
Cilj: Športni center Ribnica
Število tekmovalcev: max. 100
Časovni limit: 4 ure
Dolžina proge: 12.65 km
Skupni vzpon: 451 m
Skupni spust: 453 m
Najvišja točka: 942 m
Okrepčevalnica: 1

Naziv proge: ČEBULAR’CA
Štart: 8.00 (Ribniški grad)
Cilj: Športni center Ribnica
Število tekmovalcev: max. 100
Dolžina proge: 25.37 km
Časovni limit: 6 ur
Skupni vzpon: 821 m
Skupni spust: 824 m
Najvišja točka: 963 m
Okrepčevalnice: 3

Naziv proge: RIBEŽ’N
Štart: 8.00 (Ribniški grad)
Cilj: Športni center Ribnica
Število tekmovalcev: max. 100
Dolžina proge: 39.71 km
Časovni limit: 8 ur
Skupni vzpon: 1597 m
Skupni spust: 1597 m
Najvišja točka: 961 m
Okrepčevalnice: 4

Štart vseh treh prog je ob 8. uri v Ribniškem gradu. Prvi kilometer vseh prog poteka v skupini skozi center Ribnice do vasi Hrovača, od koder tekmovalci nadaljujejo v lastnem tempu.
Vsak tekmovalec za uspešno zaključeno progo dobi spominsko priznanje.

PRIJAVA IN PLAČILO
Plačila do 30. 4. 2019 = 25 eur
Plačila od 1. 5. 2019 do 15. 7. 2019 = 30 eur
Plačila od 16. 7. 2019 do 15. 8. 2019 = 35 eur
Plačila od 16. 8. 2019 do 30. 8. 2019 = 35 eur. Za plačila v tem roku organizator ne zagotavlja personalizacije štartne številke in darilne vrečke.

Startnina se poravna preko UNP naloga na naslov:
KLUB PONOSNIH POSAMEZNIKOV
Gorenjska cesta 21
1310 Ribnica
IBAN: SI56 1920 0501 2718 377
SWIFT/BIC: SZKBSI2X
Namen plačila: IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA
Prijava je potrjena, ko je startnina plačana v celoti. Prijavnina se ne vrača ali prenaša na naslednje leto.
V ceno startnine je vključen startni paket, merjenje časa, oskrba na okrepčevalnih postajah in obrok hrane ob prihodu v cilj. Zagotovljena je tudi zdravstvena in rediteljska služba.

 

 PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK

V PETEK  30.08.209 MED 18.00 IN 21.00 in SOBOTO na dan prireditve v Športnem centru Ribnica od 5.30 do 7.30.
Štart za vse trase je skupinski, in sicer ob 8. uri v Ribniškem gradu.

PRAVILA TEKMOVANJA

– Vsak udeleženec tekmuje izključno na lastno odgovornost, pri čemur se mora zavedati tveganja teka v naravi in lastne fizične in psihične pripravljenosti, glede na zahtevnost in razdaljo tekmovanja.
– Tekmovanje bo v vsakem vremenu. Izjema so samo situacije, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev (izjemno neurje …). V tem primeru o rezervni varianti proge ali celo odpovedi odloča organizator prireditve.
– Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci), ki bodo pomagali pri usmerjanju tekačev. Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic, ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo.
– Trasa tekmovanja poteka večinoma v naravi po planinskih poteh, gozdnih vlakah, makadamskih cestah, deloma tudi po brezpotjih. V zelo majhni meri trasa poteka po asfaltnih cestah predvsem v strnjenih naseljih in pri prečkanju glavnih prometnic.
– Tekmovalci morajo na cestah z javnim prometom upoštevati cestno prometna pravila.
– Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko.
– Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolnih točkah. Svoj odstop mora takoj sporočiti organizatorju (kontakt na štartni številki).
– Tekmovalec mora traso premagovati sam. Oskrba in spremstvo spremljevalne ekipe je dovoljena zgolj na območjih okrepčevalnih postaj. Spremstvo in oskrba tekmovalca izven predpisanih območij je prepovedano.
– Tekmovalci morajo ves čas tekme nositi startno številko na vidnem mestu.
– Za varnost tekmovalcev na tekmovalnih progah bodo skrbeli reditelji, kontrolorji in reševalna služba. Kadarkoli na progi lahko reševalno osebje, kontrolor ali reditelj, ki oceni, da tekmovalec ni več sposoben varno nadaljevati tekme, tekmovalca izloči iz tekme, zanj ustrezno poskrbi in po potrebi uredi prevoz do ciljnega prostora.
Če tekmovalec ne upošteva odločitve reševalnega osebja, kontrolorja ali reditelja, je takoj izključen.
– Tekmovalec mora poskrbeti za varovanje narave. Prepovedano je kakršno koli odmetavanje odpadkov ter uničevanje narave. Odpadke bo možno odložiti na vseh postojankah.

PRIPOROČENA OSEBNA OPREMA

• nahrbtnik ali pas
• posoda za vodo (vodni meh, bidon), napolnjena naj zadostuje potrebam tekača med dvema okrepčevalnicama
• osebna prva pomoč (elastični povoj, prvi povoj, obliži)
• mobilni telefon (prižgan in utišan, s polno baterijo in z vneseno št. organizatorja)
• astro folija
• zaščitna oblačila (anorak)
• zaščitna krema za sonce
• energijska hrana
• pohodne palice

OKREPČEVALNICE

Na celotni relaciji bodo okrepčevalne postaje, ki bodo različno založene glede na oddaljenost med seboj.
Na okrepčevalnicah bodo na razpolago voda, čaj, športni napitki, čokolada in sladko pecivo, sadje (banana, jabolka, pomaranča, limona), slano pecivo, sol ter sladkor.

NAGRADE

Prvi trije na vsaki progi v enotni moški in ženski kategoriji prejmejo praktične nagrade.
Posebna nagrada: za najhitrejši vzpon od štarta do cerkve pri Sv. Ani.

Denarnih nagrad se ne podeljuje.

ODGOVORNOST

Tekmovalci se tekme udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za poškodbe, ali škodo nastalo na opremi. Z udeležbo na prireditvi se tekmovalec strinja z vsemi pravili in posledicami, ki veljajo za prireditev.

S prijavo na tekmovanje in plačilom štartnine tekmovalec potrjuje, da pozna in se zaveda vseh pravil tekmovanja ter se z njimi strinja in se obvezuje, da jih bo spoštoval, ter da na tekmi sodeluje na lastno odgovornost. S prijavo na tekmovanje in plačilom startnine tekmovalec potrjuje, da je zdrav(a) in vsestransko pripravljen(a) za tekmovanje. Tekmuje se na lastno odgovornost in tekmovalec izjavlja, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bom tožil(a) ali zahteval(a) nadomestila od organizatorja. Tekmovalec se strinja, da organizator lahko uporabi osebne podatke, ki jih je navedel za splošne administrativne objave povezane s sodelovanjem na tej prireditvi in obveščanjem o prireditvi. Tekmovalec tudi soglaša z objavo fotografij, filmskih in video posnetkov, intervjujev ipd., v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, ne, da bi za to potreboval tekmovalčevo posebno dovoljenje. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Kakršnokoli nespoštovanje pravil pomeni diskvalifikacijo udeleženca.

Pridržujemo si pravico do popravkov na trasi zaradi nujnih potreb oziroma višje sile. O vsaki morebitni spremembi bodo tekmovalci obveščeni na naši spletni stran.